Bestyrelsen

Bestyrelsen i Maglebrænde Sogns Beboerforening og Forsamlingshus Valgt den 22. marts 2022 - og består af følgende personer.


Formand:

Erik Jensen, Fjendstrupvej 7, 4850 Stubbekøbing

Mobil nr. 23 67 63 04


Næstformand:

H.C. Hansen, Østersøvej 58, Ulslev, 4872 Idestrup

Mobilnr. 23 91 20 29


Sekretær:

Niels Hansen, Stangerupvej 2, Stangerup, 4850 Stubbekøbing

Mobil nr. 22 86 98 48


Bestyrelsesmedlem:

Arne Rasmussen, Stangerupgade 7, Stangerup, 4850 Stubbekøbing

Mobil nr. 22 79 98 12


Bestyrelsesmedlem:

Inge-Lise Heinrichson, Smedestræde 1, Vejringe 4850 Stubbekøbing

Mobil 51 21 36 55


Bestyrelsesmedlem:

Bente Hansen, Skjoltrupvej 10, Skjoltrup, 4871 Horbelev

Mobil nr. 20 22 57 19


Bestyrelsesmedlem:

Linda Bang, Nykøbingvej 117, Maglebrænde, 4850 Stubbekøbing

Mobil 25 21 69 25


Suppleant:

Lars Hansen, Skjoldrupvej 10, 4871 Horbelev

Mobil nr. 29 10 21 57


Suppleant:

Morten Rasmussen, Stangerupgade 7, Stangerup, 4850 Stubbekøbing

Mobil 42 79 07 34


Kasserer uden for Bestyrelsen:

Rita Jensen, Fjendstrupvej 7, Maglebrænde , 4850 Stubbekøbing

Mobil nr. 21 76 66 75