Bestyrelsen

Bestyrelsen i Maglebrænde Sogns Beboerforening består af følgende personer

Formand

Erik Jensen

Tlf. 23676304

Bestyrelsesmedlem

Inge Lise Heinrichson

Tlf. 51213655

Næstformand

Arne Rasmussen

Tlf. 22799812

Bestyrelsesmedlem

Sekretær

Niels Hansen

Tlf. 22869848

Bestyrelsesmedlem

Carl Petersen

Tlf. 21428417

Kasserer

Else Rasmussen

Tlf.20215473

Bestyrelsen 2018-19

Ved generalforsamlingen afholdt mandag d. 20. marts 2019 valgtes den nye bestyrelse for Maglebrænde Forsamlingshus. 

Bestyrelsen konstituerede sig pr. 20. marts, og ser nu således ud:


     

  • Formand:                Erik Jensen
  • Næstformand:         Arne Rasmussen
  • Kasserer:                Else Rasmussen
  • Referent/sekretær:  Niels Hansen
  • Bestyrelsesmedlem: Inge Lise Heinrichson
  • Bestyrelsesmedlem: Svend Poulsen
  • Bestyrelsesmedlem: Carl Petersen